Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

На 6 ноември 2022 г. в Египет се откри двуседмична среща, на която световните правителствени ръководители ще продължат преговорите за разрешаване на климатичната криза, най-голямата криза, пред която е изправено човечеството. Делегация на глобалното синдикално движение, включително IndustriALL Global Union, ще присъства на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, COP27, за да гарантира, че гласът на работниците ще бъде чут на тази важна международна среща.

Синдикалното движение вярва, че е невъзможно да се реши проблемът с изменението на климата и декарбонизацията на глобалната икономика, без да се обърне внимание на проблема със структурното неравенство. Справянето с изменението на климата ще изисква масивни, глобално координирани инвестиции в нова зелена инфраструктура. Това е нашата възможност да се борим за замяна на тежките и опасни условия на труд с висококачествени работни места, които ще бъдат заети от профсъюзирани работници. Ние изискваме правителствата по света да намерят пари за финансиране на тези инвестиции, включително чрез пропорционално данъчно облагане на свръхбогатите и мултинационалните корпорации. Изискваме всички заинтересовани страни, включително профсъюзи и общности, да бъдат включени в разработването на планове за преход. Синдикалните делегати проведоха среща в навечерието на COP 27, за да координират стъпките си. Тази година нашите послания към COP27 се фокусират върху следните искания:

  • Постигане на смислен справедлив преход
  • Компенсациите, които богати страни да предоставят на уязвими държави с по-ниски доходи за щети, причинени от изменението на климата

Финансиране на климата - изискване онези, чиито дейности са довели до кризата, да плащат за това.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач