Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Обнародваха в Официалния вестник на ЕС Директивата за адекватните минимални заплати.

След успешния завършек на междуинституционалните срещи през лятото и финалния вот на одобрение от страна на Европарламента и Съвета на ЕС  на 19 октомври 2022 г. беше приет окончателният текст на Директивата относно адекватните минимални работни заплати в ЕС. На 25 октомври Директива (ЕС) 2022/2041 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС беше публикувана в Официалния вестник на ЕС

През близо двугодишния период на преговори, двете съзаконодателни институции нанесоха съществени изменения по първоначалния вариант на нормативния акт относно процеса на определяне и актуализиране на законоустановените минимални работни заплати и подпомагане на процеса на колективно договаряне в европейските държави.В тази връзка е важно да се подчертае, че синдикалното движение успя да извоюва много важни победи още в началните постановки на Директивата.

  • приложимостта на нормативния документ е спрямо всички работници/служители, които имат трудов договор или са в трудово правоотношение и важният юридически запис, че синдикатите са страна по колективното договаряне;
  • съобразяване с „издръжката на живота“, общото ниво на заплатите и тяхното разпределение, темпа на растеж на заплатите, когато се определя или актуализира размера на МРЗ, заедно със социалните партньори;
  • оценка на адекватността на законоустановените МРЗ чрез съотнасянето й като 60% от брутната медианна заплата или 50% от брутната средна заплата;
  • стимулиране на секторното колективно договаряне за определяне на размера на МРЗ, като държавите насърчават и укрепват капацитета на секторните и националните организации;
  • създаване на план за действие от държавите-членки за насърчаване на колективното договаряне,  който се съгласува със социалните партньори и включва ясни мерки за увеличаване обхвата на договарянето в държави с под 80% покритие с КТД;

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач