Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

В Европейската седмица за безопасност при работа, България да признае здравословния труд за основно право!

На 24 октомври 2022 г. Европейската конфедерация на профсъюзите започва Европейска седмица за безопасност и здраве при работа.

През юни МОТ прие резолюция, с която безопасните и здравословния условия на труд бяха обявени за основно човешко право на всеки работник. За целта конвенция 155/1981 г., която се отнася до изготвянето на национална политика за здравословни и безопасни условия на труд, съвместно със синдикатите и организациите на работодателите и Конвенция 187 за насърчаване на “непрекъснатото подобряване на безопасността и здравето при работа с цел предотвратяване на трудови злополуки, заболявания и смъртни случаи” превърнаха правото на безопасни условия на труд за основно право. Европейските страни бяха движещата сила на тази промяна, която бе първото разширяване на основните човешки права на работниците от четвърт век насам.

Въпреки това много от страните в ЕС все още не са ратифицирали двете конвенции. България е една от тях.

Мнозина от държавите – членки на ЕС все още не подкрепят здравето и безопасността на работното място като основно и международно право, въпреки че са гласували то да стане такова. Редица от страните в ЕС все още не са ратифицирали двете конвенции. България е една от тях.

ЕКП и МКП призовават държавите да ратифицират конвенциите и да признаят здравословната и безопасна работна среда като основно право. 

По време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа синдикалният свят призовава:

  • Спрете да правите компромиси с основното право на работниците на безопасна и здравословна работна среда.
  • Държавата и работодателите е крайно време да осъзнаят, че безопасността и здравето при работа са печеливши за работниците, работодателите и правителствата, а предотвратяването на рисковете е от ключово значение.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач