Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Започна националната протестна кампания на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата”.

            На площад "Независимост" пред сградата на Министерски съвет ръководството на конфедерацията и лидери на основните членове представиха очакванията на работещите хора за ръст на доходите, мерки за овладяване на високата инфлация, запазване на работните места и преодоляване на предизвикателствата за България, които произтичат от Зелената сделка.

Бяха поставени плакатите: „Инфлацията расте, доходите не“, „Справедлива и адекватна минимална заплата“, „Повече така не може“, „Зелена сделки – европейски заплати“.

Представен беше и Меморандума на КНСБ за социално-икономическо развитие на страната през следващите години с акцент върху доходите.

  • Ръст на минималната заплата от 710 лв. на 850 лв. от 01.01.2023 г. или доближаване й до 50% от средната за полугодието на 2022 г.
  • Въвеждане на необлагаем минимум равен на минималната работна заплата, което ще стимулира потреблението и намали неравенствата;
  • Увеличение на възнагражденията на работниците и служителите с минимум 12,5%;
  • Да бъдат възстановени плащанията съгласно чл. 5 от Закона за бюджет на НЗОК – за лекари 600,00 лв., за професионалистите по здравни грижи 360.00 лв. и за санитар 120,00 лв. Необходимите средства за 2023 г. са в размер на 144 млн. лв.
  • Увеличаване на средствата за възнаграждения на работещите в системата образованието, здравеопазването, земеделието, изкуството и културата вкл. с актуализация на държавния бюджет;
  • Стартиране през 2023 г. на бипартитно договаряне на препоръчителни индекси за ръст на заплатите в реалния сектор, което да има ежегоден характер;
  • Незабавни консултации за договаряне на механизъм за актуални минимилни работни заплати на национална и секторно равнище;

За постигането на тези цели се отдава изключително важно значение на приетата на 14 септември 2022 г. Директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС.

В меморандума, ще бъде обсъден с представителите на основните политически партии преди провеждането на изборите за Народно събрание. Искания бяха представени и на служебния премиер Гълъб Донев.

В рамките на тази Протестна кампания всички браншове и сектори ще реализират своите кампании за достойно увеличение на заплатите за следващата година. 

Искания на КНСБ  от протестната кампания „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!" - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач