Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Влизат в сила нови промени в Кодекса на труда, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 62 на 5.08.2022 г. С тези изменения и допълнения в Кодекса на труда, законодателят цели да осигури:

  • насърчаване на сигурността и предвидимостта на трудовото правоотношение, като се запази неговата гъвкавост и се гарантират трудовите и осигурителните права;
  • подобряване на възможностите за съвместяване на трудовите и семейните задължения.

Последните промени в Кодекса на труда, които произтичат от въвеждането на две нови европейски директиви, следва да бъдат транспонирани в националното законодателство:

  • Директива 2019/1152/ЕС за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз, с която се допълват елементи на трудовото правоотношение, за които работниците и служителите трябва да получат информация в писмена форма от работодателя.
  • Директива 2019/115 8/ЕС, относно равновесието между професионалния и личния живот, като на родителите и лицата, полагащи грижи се осигури индивидуално право на отпуск за полагане на грижи за дете на всеки един от родителите.

С кратък коментар на измененията в Кодекса на труда може да се запознаете на тук.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач