Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Позиция на европейските социални партньори от газовия сектор, във връзка със справедливия зелен преход и предложението за разделяне на газовата и водородната инфруструктура при преразглеждането на третия енергиен пакет. 

Европейските социални партньори в газовия сектор, Eurogas, представляващи работодателите и EPSU и industriAll Europe, представляващи синдикатите, признават важността на третия енергиен пакет и необходимостта от създаване на основните условия за появата на конкурентен сектор за възобновяема енергия и нисковъглеродни газове. Подготвеният за бъдещето дизайн на газовия пазар трябва да гарантира, че нови форми на газове са обхванати и могат да бъдат преработени в съответствие с амбициозните ангажименти за климата. Това трябва също така да подкрепя работниците и общностите, засегнати от прехода.

Неотдавнашното предложение на Европейската комисия съдържа значително по-строги правила за операции за отделяне на водород от това, което вече е предвидено за природния газ в третия енергиен пакет. Те биха могли да обезсърчат определени инфраструктурни оператори да инвестират в отделна водородна инфраструктура или да инвестират в така необходимото обучение и преквалификация на своята работна сила.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач