Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Брюксел, Позиция на европейските социални партньори от газовия сектор, относно "Справедливият преход и преразглеждането на разпоредбите за сепариране на газовите мрежи в газовия пакет". Ние, европейските социални партньори от газовия производствен сектор, Еврогаз, представляващ работодателите, EPSU и industriALL Европа, представляващи синдикатите, припознаваме значението на третия енергиен пакет и нуждата от създаване на значителни условия за утвърждаване на конкурентен сектор от възобновяеми и ниско въглеродни газове. Проектирането на пазара на газ в бъдеще трябва да бъде съобразено и да гарантира покритието на новите видове и форми на газ, което ще бъде съществено за постигането на  съответствие с амбициозните цели в областта на климата. Това също така трябва да бъде адекватно и да подкрепя работниците и общностите, засегнати от този преход.  

ПОЗИЦИЯ - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач