Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Заседание на Постоянен консултативен комитет по въпросите на колективното договаряне на КНСБ обсъждане на план за действие на КНСБ по повод транспонирането на Директивата относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз, Работен проект на действия на КНСБ във връзка с очакваното приемане на Директивата и нейното транспониране в България. Работният проект предвижда действия в следните направления:

  • Провеждане на кампании за договаряне на работните заплати на всички равнища и за предприемане на бъдещи действия в тази насока;
  • Съгласуване с работодателите и държавата на механизъм за определяне на националната МРЗ
  • Стартиране на ежегодното бипартитно договаряне на МРЗ по икономически дейности и професионално- квалификационни групи;
  • Изпълнение на постигнато съгласие от Тристранното споразумение от 2020 г. за ратификация на Конвенция 154 на МОТ за насърчаване на колективното договаряне

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач