Структура

№ СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ /предприятие/ Адрес: Тел:/факс: Председател, ...

Красимир КръстевПредседател  София – 1000, пл. “Македония”– 1  тел: 02/987-39-07, 02/4010-545, моб.0897 903 529  е-mail: Този ...

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още