Актуално

Неприсъствено заседание на Управителния съвет на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ. Управителният съвет прие Синдикалния обзор на 2020 г., годишните отчет за организационното и финансовото състояние на синдиката.

Обсъдено беше и организацията и свикването на VIII-я Конгрес, предвид епидемичната обстановка в синдикалните организации и мерките за безопасност.

Управителният съвет отложи вземането на решение за свикването на VIII-я Конгрес на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ, с времеви хоризант за неговото провеждане евентуално през есента на тази година.  Отчетно-изборната кампания остава отворена за провеждането на събранията в синдикалните организации, съобразно условията и възможностите на конкретната ситуация. Управителният съвет препоръчва провеждането на делегатски събрания на синдикалните организации, както и други неприсъствени и онлайн форми, предвид разпоредбите и мерките за безопасност и предпазване в условията на епидемичната обстановка.

Протокол № 16 / 12 март 2021 г., неприсъствено заседание на Управителния съвет - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач