Актуално

Федералната контролна комисия проведе присъствено и он-лайн заседание за годишна организационна и финансова проверка в офиса на НФТ"Химия и индустрия" - в КНСБ, и приключи с констативен Протокол подписан от председателя на ФКК Стоянка Неделчева от "Българска роза" - АД - Карлово.

Федералната контролна комисия също така ще изготви обобщен доклад на ФКК за организационно-финансовото състояние на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ за периода 2016-2021 г. за 8-я Конгрес.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач