Актуално

Неприсъствено заседание на Управителния съвет. НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ започва отчетно-изборната кампания на синдикалните организации пред VIII-я си Конгрес през 2021 г.

Протокол № 15 / 4 декември 2020 г. неприсъствено заседание на Управителния съвет – Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач