Актуално

Националната акция на работеща България „Заедно да защитим труда си“ продължава и през м. януари 2020 г.

Над 65 хил. подписа са събрани към момента от синдикалните организации в КНСБ от националната акция на работеща България „Заедно да защитим труда си“. Тя стартира  в началото на октомври съвместно с КТ „Подкрепа“ с цел да се сложи ред в организацията на работното време, да се увеличи заплащането за нощния труд, да се въведе сумарно изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем режим на работа и да се гарантира реалното заплащане на извънредния труд.

Чрез положените от нас подписи изразяваме своето категорично искане за промяна в трудовото законодателство

  • за значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение като функция от МРЗ за страната;
  • за въвеждане на сумирано изчисляване на работно време само за производства с непрекъсваем /непрекъснат/ технологичен режим на работа;

за гарантиране на реалното отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работно време и увеличаване на заплащането му на 75% /в почивни дни/ и 100% /на официални празници/;

Подписка - Вижте като PDF

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още