Актуално

Зала „Европа“ КНСБ Заключителен форум по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България“ - "Сивото убива". Резултатите от изпълнението на проекта и пакетът с предложения за ограничаване на сивата икономика бяха представени при участието на финансовият министър Владислав Горанов, министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, представители на законодателната и изпълнителната власт, неправителствени организации, бизнесът и социално-икономическите партньори.

Финансовият министър Владислав Горанов подкрепи идеята да се дадат допълнителни правомощия на НАП като аналог на тези, които има Главна инспекция по труда (ГИТ). Няма пречка идеята да се реализира, защото броят на служителите на НАП е значително по-голям от този на ГИТ. В същата посока могат да бъдат усилията да се засили ролята на НАП върху целевия контрол за спазването на осигурителното законодателство. Инициативата на КНСБ, трябва да бъде продължена заедно с работодателските организации, за да се постигне консенсус в измененията на законодателството, така че да се намалят възможностите за избягване на данъчното облагане и назаконно придобиване на осигурителни права. Сивата и неформална икономика е неравно състезание между бизнес модела и начина на живот, когато се прикриват плащания, част от обществения договор и се захранва в голяма степен и от неформалната заетост.

Дистанционен курс

Google Translate

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още