Актуално

Посещение на Оле Кристиян Полсен - международен секретар на Норвежката индустриална федерация Industri energi в НФТ"Химия  индустрия"- КНСБ. Основна тема на дискусията беше продължаването на синдикалното сътрудничество между двете федерации. НФТ “Химия и индустрия” оценява високо дългогодишната ни съвместна работа с "Индустри енержи" в реализацията на проекти за повишена мотивация и членство, в синдикалното обучение за повишаване на компетенциите, в семинарите за формиране на активни нагласи за участие в дейностите на синдиката.

11-13 март 2019 г., посещение на Оле Кристиян Полсен - международен секретар на Норвежката индустриална федерация Industri energi в НФТ"Химия  индустрия"- КНСБ 11-13 март 2019 г., посещение на Оле Кристиян Полсен - международен секретар на Норвежката индустриална федерация Industri energi в НФТ"Химия  индустрия"- КНСБ 11-13 март 2019 г., посещение на Оле Кристиян Полсен - международен секретар на Норвежката индустриална федерация Industri energi в НФТ"Химия  индустрия"- КНСБ

Имаме уверението и в момента разработваме предложение за съвместен проект през 2019 г. "Организиране и изграждане на капацитет на синдикалните представители за провличане на нови синдикални членове", като продължение и надграждане на проекта от 2105-2016 г. "Младежта в действие".

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още