Актуално

Среща на индустриалните федерации на КНСБ и КТ "Подкрепа" по проектозакона за изменение и допълнение на Кодекса на труда. Синдикалните представители на индустриалните синдикати на двете Конфедерации дискутираха последните варианти и предложения от последното заседание на Тристранната работна група към МТСП. Особено остри бяха коментари свързани със сумираното изчисляване на работното време и масовото му прилагане в предприятията, в т.ч. полагането на извънреден труд и неговото отчитане и заплащане, както и реализмът това да се договаря на браншово равнище. Предложено беше работата по промените в Кодекса на труда да продължат до постигане на определен консенсус и обсъждане и на друг кръг от въпроси поставени от социалните партньори по отношение на колективното договаряне и в частност на минималната работна заплата и осигурителните доходи.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още