Актуално

Oт 11.00 ч., 11 етаж, заседание на Юридическия комитет и Постоянния консултативен комитет по Правна закрила на трудa и КТД - Проект за промени в Кодекса на руда

Обсъждането на предложението на Министерството на труда и социалната политика за промени в Кодекса на труда навлиза в активната си фаза. Социалните партньори от своите позиции смятат също, че има нужда от модернизиране на Кодекса на труда с различни аргументи и предложения. Предложенията за промени  са насочени към намаляване на административната тежест и санкциите, намаляване на изискуемия трудов стаж за ползване на правото на платен годишен отпуск от осем на четири месеца, вдигане на тавана за извънредния труд през формите на колективното договаряне, установяване на сумирано изчисляване на работното време с продължителност от 1 до 4 месеца, осигуряване на седмична почивка задължително в съботен или неделен ден.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още