Актуално

Заседание на Постоянния консултативен комитет на КС на КНСБ по организационно и финансово развитие, координация и комуникация" - проект „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне на секторно равнище“

Проект:
„Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне на секторно равнище" по Оперативна програма "Управление на човешките ресурси"

Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още