София, консултативна среща на индустриалните федерации на КНСБ и КТ"Подкрепа" по повод подготовката на предстоящия Изпълнителен комитет на12-13 юни 2018 г. в София и формиране на позицията на индустриалните федерации по въпроса на регионалните неравенства в района Югоизточна Европа.

На срещата бяха дискутирани и позициите на индустриалните федерации по промените в Директивата за парниковите емисии, които заплашват работните места на хиляди миньори и енергетици у нас.

Индустриалните федерации ще подготвят и декларация по сумираното изчисляване на работно време и проблемите, които възникват за работниците при неговото прилагане в индустрията.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още