София, работна среща на Индустриалните федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ ‐ членове на Европейската федерация на индустриалните работници ‐ IndustriAll European Trade Union.

Индустрията се обединява, 11 браншови организации от двата най‐големи синдиката ‐ КНСБ и КТ "Подкрепа" се обединяват срещу еврорестрикциите за енергетиката. Те са категорично против рестриктивните мерки, породени от решението на Европейската комисия за емисиите от големите горивни инсталации, което пряко засяга българската индустрия.

28 юни 2017 г. - София, работна среща на Индустриалните федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ 28 юни 2017 г. - София, работна среща на Индустриалните федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ

Срещу еврорестрикциите са: Федерациите СФ "Металици", ФНС "Миньори", ФНСО "Лека промишленост", НСФ "Метал ‐ Електро", НФТ "Химия и индустрия" при КНСБ и НФ "Металургия", Синдикална миньорска федерация, Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците, НФ "Химия", Федерация "Лека промишленост" и Федерация "Атомна енергетика" при КТ "Подкрепа".

На срещата синдикалните организации обявиха, че са готови на общи действия, за да защитят българската енергетика, работните места и доходите на работещите в индустрията.

Повод за това искане са приетите на 28 април т.г. от ЕС екологични правила, които принуждават българските топлоелектрически централи да харчат още пари за очистващи инсталации, до степен на невъзможност за постигане на завишените критерии.

Специален комитет с представители на 28‐те държави членки гласува с квалифицирано мнозинство поправки в т.нар. Референтен документ с най‐добри налични техники при големите горивни инсталации. При приемането на документа България и още 7 държави бяха против, но това не попречи новите правила да бъдат приети.

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още