„Интелигентно производство в промишлеността и организация на труда: нови сценарии за индустриалните отношения”.

Представяне на резултатите от  изследването, проведено за Европа: гледната точка на 100 индустриални представители от Испания Полша, Италия, България.

Подготовка за  приемането на Ръководни принципи за подобряване на индустриалните отношения в предприятия с дигитални практики и иновации.

Синдикатът не е изправен пред четвъртата индустриална вълна, той вече функционира в нея. Предизвикателството пред синдиката се корени в неговата същност. Синдикатът е обединение на работниците, целящо защитата им, което в днешните условия става по-малко приложимо, ако синдиката не се променя. Светът е изправен пред риска от тоталното индивидуализиране на труда. Затова синдикатът трябва да намери път в тези реалности не с приспособяване, а с изцяло нова концепция в дигиталния свят.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още