"Отворени врати" на новоизграденото Депо за неопасни отпадъци и последваща рекултивация, с. Чернево от производствената дейност на „Девен“ АД. Целта на това посещение беше да се даде подробна информация на жителите на с. Чернево, гр. Суворово и с. Кипра, които живеят в близост до съоръжението, какво ще представлява то и каква е технологията на депониране на пепелината. Председателят на НФТ"Химия и индустрия" Красимир Кръстев и председателя на НСО - КНСБ "Солвей-соди", Даниел Куюмджиев участваха в денят на отворени врати.

Това е в отговор на организирана злонамерена кампания, изпълнена с неверни и манипулирани факти, с цел да всее страх в жителите на община Суворово и най-вече тези на Чернево.

Позиция - Вижте като PDF

24 юни 2017 г. - "Отворени врати" на новоизграденото Депо за неопасни отпадъци и последваща рекултивация, с. Чернево от производствената дейност на „Девен“ АД. 24 юни 2017 г. - "Отворени врати" на новоизграденото Депо за неопасни отпадъци и последваща рекултивация, с. Чернево от производствената дейност на „Девен“ АД. 24 юни 2017 г. - "Отворени врати" на новоизграденото Депо за неопасни отпадъци и последваща рекултивация, с. Чернево от производствената дейност на „Девен“ АД.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още