106‐ти Международен конгрес по труда в Женева. Всеки 15 секунди в света умира по един работник вследствие на злополука, свързана с работата. Всеки ден 6300 работника умират от злополуки или от болести, свързани с професионални заболявания, като цифрата набъбва до 2,3 милиона смъртни случая на година. Това се казва в доклад на Международната организация по труда (МОТ) за инструментите по здравословните и безопасни условия на труд.

Докладът показва още, че над 313 милиона работника страдат от несмъртоносни наранявания всяка година, или иначе казано 860 000 се нараняват на работното си място всеки ден. 4% от общия световен брутен вътрешен продукт се губи годишно (еквивалентно на 2,8 трилиона US$) от разходи, свързани със загуба на работно време, прекъсвания в производството, третиране на професионални наранявания и болести, рехабилитация и компенсация.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още