ДНЕВЕН РЕД:

  1. Конституиране на Координационния съвет на КНСБ за мандата 2017 - 2022 г.
  2. Предложение за структура на Централата на КНСБ, избор на главен икономист на КНСБ, директор на ИССИ и национални секретари на КНСБ
  3. Избор на представители на основни членове на КНСБ в ИК на КНСБ
  4. Преглед на вътрешноорганизационното състояние на КНСБ
  5. График за провеждане на отчетна кампания за дейността на РС на КНСБ

Предложенията на КНСБ към управленската програма на Правителството

Избор на представители на основните членове от бюджетната и материална сфера в ИК на КНСБ.

Предложение за структура на Централата на КНСБ, избор на главен икономист на КНСБ, директор но ИССИ и национални секретари на КНСБ. Информация за изпълнението и предложение за промени в щата на Централата и ИССИ на КНСБ за 2017 г.

Преглед на вътрешноорганизационното състояние на КНСБ, оценка на ресурсите и изготвяне на предложения за подобряване ефективността на синдикалната система

График за провеждане на отчетна кампания за дейността на РС на КНСБ за мандат 2012-2017 г.

Предложения за включване в управленската програма

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още