Конфедерация на независимите синдикати в България, съвместно с Фондация “Фридрих Еберт“, организира форум „Европейския семестър, социалната защита и ролята на социалните партньори“, който се проведе на 26 май 2017 г.  Форумът беше открит от  лидера на КНСБ Пламен Димитров,  присъстваха: Бисер Петков – Министър на труда и социалната политика, Весела Караиванова – Подуправител на НОИ, Анри Лурдел експерт от  ЕКП, Димитър Бранков от БСК, председатели на основни членове на КНСБ, експерти.

Форумът спомогна за подобряване познанията и получаване на подробна информация,  какво представлява Семестъра, как той функционира и защо е важно да  следим  и участваме в процеса. Специален акцент беше поставен на връзката между Европейския семестър, специфичните национални препоръки и националните политики за социалната защита.

Акцентът на препоръките към България продължава да бъде върху борбата със сивата икономика, в частност с недекларираната заетост. В областите банков и небанков финансов сектор се препоръчва страната да продължи да укрепва надзора да ускори прилагането на реформираната рамка на несъстоятелността и функционирането на вторичен пазар на необслужвани кредити. Третата специфична препоръка е насочена към отделни социални аспекти в секторите заетост, образование и здравеопазване, които са обект на наблюдение. Последната препоръка касае ефективното изпълнение на мерките, заложени в Национална стратегия за развитие на сектора обществени поръчки

Настояваме българското правителство да приеме Европейския социален стълб, както ни беше обещано от премиера Бойко Борисов. Това заяви лидерът на КНСБ Пламен Димитров в своето експозе за Европейския семестър и ролята на социалните партньори. Той припомни, че само преди месец Европейската комисия представи предложението си за Европейски стълб на социалните права, чиято цел е да има „по-справедливо функциониране на пазара на труда и на социалните системи”.

"Гражданите на ЕС ще очакват от България да предложи мерки, които да доведат до повишаване на заетостта, подобряване на адекватността на доходите от труд и до изкореняване на феномена „работещи бедни“ по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г. Това са сфери, в които можем да се облегнем на безспорната експертиза на социалните партньори" - заяви Министъра на труда и социалната политика Бисер Петков при откриването на форума.

26 май 2017 г. - форум „Европейския семестър, социалната защита и ролята на социалните партньори“ 26 май 2017 г. - форум „Европейския семестър, социалната защита и ролята на социалните партньори“

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още