София, Централ Хотел Форум, Конференция „Най-добри практики на българските химически предприятия в инициативата Responsible Care  – партньорска проверка и проверка от втора страна“ организирана от Българската камара на химическата промишленост и участието на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ и НФ"Химия " - КТ"Подкрепа".

Представен беше партньорски преглед на инициативата Responsible care в България за периода 2009-2017 и най-добри практики на Responsible Care и развитието на инициативата в българските химически предприятия от Агрополихим, Агрия, Солвей Соди, Оргахим, Свилоцел, Брентаг България Представена беше и системата SQAS за оценка на качеството и     безопасността.
RESPONSIBLE CARE е глобална инициатива на химическата промишленост по света. Тя представлява доброволен ангажимент за непрекъснато подобряване на безопасността, здравето и състоянието на околната среда (ЗБОС) при производствените процеси и чрез произвежданите продукти в полза на цялото общество.

Над 30 са химическите компании, членове на Българската камара на химическата промишленост, са получили сертификат за използване на логото на Responsible Care и са ангажирани с Договор за непрекъснатото подобряване на здравето, безопасността и опазването на околната среда при производствените процеси и произвежданите продукти.

17 май 2017 - Конференция „Най-добри практики на българските химически предприятия в инициативата Responsible Care  – партньорска проверка и проверка от втора страна“ 17 май 2017 - Конференция „Най-добри практики на българските химически предприятия в инициативата Responsible Care  – партньорска проверка и проверка от втора страна“

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още