В навечерието на VІІІ Конгрес на КНСБ, организира Конферетна среща на тема: „Присъединяването към сключен КТД в предприятие – допустимост и условия“

Темата беше част от конгресната дискусия. Отразена е и във Втория годишен доклад за нарушения на правата на работещите в България. Актуалността на темата предполага да бъде фиксирана като приоритет в работата си за следващия мандат.

Основната цел е, чрез това мероприятие да се отправи и призив към новосформиращата се законодателна и изпълнителна власт, с оглед намиране на изход от създадената ситуация с проблема за присъединителните вноски (чл.57, ал.2 КТ) – категорични поправки в съответния текст на КТ ли са нужни, или тълкувателен закон по приложението, с оглед натрупващата се негативна практика на КЗДискр., ВАС и евентуално ВКС, вкл. евентуалния опит за тълкувателно решение, който също е очакван изход.

Очакваме събитието и отгласът от него да стигнат и до ония синдикални организации и синдикален актив по места, които имат проблеми, изразяват безпокойство и тревога от натрупващата се негативна практика и очакват реакция от ръководствата на основните членове и на КНСБ.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още