КНСБ предлага промени в пет закона, за да пресече неплащането на заплати на работниците

КНСБ предлага промени в пет закона, с които да се пресече практиката да не се изплащат заплати на работниците.

Сред предлаганите промени са гарантиран размер на трудовото възнаграждение при обективни затруднения за работодателя, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, за не повече от две месечни възнаграждения.

С друга промяна КНСБ иска да се даде право на работниците и служителите да искат откриване на производство по несъстоятелност по Търговския закон.

Друга търсена промяна в него е заплатите на работниците, които не са изплатени, защото работодателят е фалирал, да отидат на първи ред вземания от масата на несъстоятелността на фирмата.

Важно предложение на синдиката е да се предвиди изплащане на еднократни обезщетения за забавени заплати при временна финансова криза на работодателя  от Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още