София, Национална конференция „Социалният диалог за справедливо и достойно заплащане на труда“ организирана от индустриалните федерации на КНСБ с участието на конгресното ръководство на КНСБ - Президента Пламен Димитров, специален гост Люк Триангъл, генерален секретар на INDUSTRIALL, председателя на НСТС Илко Семерджиев, синдикални и работодателски организации от индустриалните браншове.

Синдикална кампания - "КТД И ДОСТОЙНО ЗАПЛАЩАНЕ" - Вижте като PDF

Заключителен документ на НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „Социалният диалог за справедливо и достойно заплащане на труда“ - Вижте като PDF

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още