Председателят на НФТ „Химия и индустрия“ - КНСБ Красимир Кръстев посети   синдикалната организация в „Софарма“ АД. На срещата със синдикалните представители бяха обсъдени възможности и действия за повишаване на работната заплата в предприятието в основните производства, които не са променяни и актуализирани и изостават от няколко години. Очаква се предложение на мениджмънта на предприятието.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още