София, в зала „Европа“ на конгресен център „Глобус“ на КНСБ се проведе кръгла маса, относно промените в Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации.


До
Industriall
Генерален секретар
Luk Triangle

Относно: Преразглеждане на Референтния документ за прилагането на най-добрите налични техники (BREF LCP) за големи горивни инсталации

Специална комисия е създадена във връзка с чл. 75 Директива 2010/75 ЕО относно комплексното предотвратяване и контрол на замърсяването. Целта на този комитет е да се обсъдят нови нива за ограничаване на емисиите в бранша, за да отрази напредъка на технологиите. (Азотни оксиди, серен диоксид и живак)

Подготвените промени в Референтния документ, обхваща всички видове конвенционални електроцентрали и промишлени инсталации, използващи конвенционални горива като въглища, биомаса, торф, течни и газообразни горива отпадъци.

Референтният документ предвижда такива гранични стойности на емисиите (до 98%), които топлоцентралите в България на практика не могат да изпълняват, не само защото се изискват огромни инвестиции, но и заради вида на въглищата и технологията за производство на топлинна енергия, на която се основава България.

Консолидираната национална позиция на Министерството на околната среда, работодателите и синдикатите в България е против предложените стъпки, които ще ограничат без алтернативно експлоатацията на действащите инсталации с последици за над 10 000 работещи в енергетиката и въглищата. Това също ще се отрази мултипликационно на съответните индустрии - химия, металургия и др.

От позицията на Европейската асоциация за въглища и лигнити (Euracoal) става ясно, че приемането на референтния документ се основава на технологии, които не са налични в съществуващи инсталации и тези, които са в процес на изграждане. Европейската асоциация за въглища и лигнити настоява сегашните нива, да се запазят и да не се променя.

На 28/04/2017, предстои среща на Комитета по член 75 от Директива 2010/75 / ЕС, относно емисиите от промишлеността. На тази среща, представителите на държавите-членки ще гласуват решение за приемане на формулираните предложения.

В тази връзка, от страна на България е готова и съгласувана рамка, в което българските депутати в ЕП ще гласуват против предложените нови мерки.

Благодарим Ви за разбирането и с нетърпение очакваме вашата подкрепа.

31 Март 2017, София
Български индустриални федерации на industriall

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още