18 септември 2017г.

Манхайм, проучвателно посещение на представителите на индустриалните федерации на КНСБ в Манхайм по проект SACADOS „Подпомагане на промяната и развитие на умения на работното място и включване на представителите на синдикатите в процедури по информиране, консултиране и участие на работното място“. Посетен беше и завода на Мерцедес бенц, Даймлер с дискусия с работническия съвет, синдикатите и отдел „Човешки ресурси“, по темите "Как синдикалистите формират продължаващото обучение? Къде срещат затруднения? Приемат ли компаниите промените?".        На другия ден семинара завърши с оценка на проучвателното посещение и възможните методи за работа с наръчника за продължаващото обучение на работното място в Германия.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още