Днес 10 май е професионалния празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световния синдикат на индустриалните работници
Европейския синдикат на индустриалните работници
Българска камара на химическата промишленост
Българска генерична фармацевтична асоциация